Lager & Distribution

God lagerhållning och snabba leveranser är två faktorer som kännetecknar Bageriprodukter. Lagret i Tumba innehåller svindlande 4.000 artiklar, sorterade under ett hundratal varugrupper. Det breda sortimentet och ambitionen att ge bästa service medför att man inte heller tvekar att försöka ordna beställningar som ligger utanför det normala sortimentet.

Utöver en imponerande lagerhållning har Bageriprodukter också ett välsmort leveranssystem. Utkörningar sker dagligen i Stockholmstrakten och längre ut i länet och runt Mälardalen sker distributionen med något glesare intervall. Ofta är det kundens eget behov av lagerhållning som styr, förklarar Mickael Nogander. I Stor-Stockholm är hyrorna höga och lagerutrymmena mindre, därför vill man ha tätare leveranser. Har man verksamhet i Eskilstuna eller Nyköping ligger lokalhyrorna ofta på andra nivåer. För kunder längre ut i landet, anlitar man professionella speditörer. I många fall handlar det om att hitta exakt rätt servicenivå, om en noga avvägd hänsyn till förhållandet mellan behov och kostnader. Bageriprodukter sätter en ära i hitta exakt rätt transportlösning för varje kund.

Bageriprodukter har som policy att ge alla kunder, stora som mindre, samma höga prioritet när det gäller att få sina beställningar expedierade, intygar Mickael Nogander. För oss är det självklart att alltid göra vårt bästa, även om beställningen gäller en restnoterad flaska citronarom. Alla våra kunder har samma rätt till service, oavsett storlek och beställningsvolym.

På senare år har kontrollen över lagerhållningen blivit lättare tack vare Bageriprodukters vidareutveckling av sitt affärssystem/datasystem. Affärssystemet anpassas ständigt för att följa den växande marknaden och leda bageribranschens utveckling. Det betyder inte bara att det blivit smidigare att kontrollera ifall en vara behöver beställas eller ej, med hjälp av affärssystemet är det lätt att få fram uppgifter om eventuella prisjusteringar. Bageriprodukters säljare tar numera ett personligt ansvar och informerar "sina" kunder, det vill säga de kunder man är ansvarig för, om prisförändringar som eventuellt måste göra på grund av förändringar på den internationella råvarumarknaden. Då och då är Bageriprodukter dessvärre tvingade att justera priserna med kort varsel, för att undvika rena förlustaffärer. Kunderna informeras då omedelbart. Det pågår också ett ständigt förhandlingsarbete med alla leverantörer, där många vill göra prishöjningar som inte känns motiverade. Ibland resulterar detta i att vi byter leverantörer för att hålla nere priserna, berättar Mickael Nogander. Vi kämpar emot så länge vi kan och försöker hitta alternativa lösningar. Det händer att vi hellre tillverkar produkten själva än ger efter för en leverantörs prishöjning. På så vis kan vi erbjuda våra kunder en liknande vara, till ett bättre pris än vad som annars blivit fallet.